VELKOMMEN

Mennesker er skabt forskelligt
- derfor designer og fremstiller vi tanderstatninger helt individuelt.

I samarbejdet med hver enkelt patient tilstræber vi et resultat der kombinerer god funktion, behagelig anvendelse og et naturligt udseende.


- Sikker mail - kontakt

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer på baggrund af et planlagt tilsynsbesøg den 11.11.2019, at klinikken fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik, og der blev ikke identificeret problemer af betydning for patientsikkerheden.

Se Tilsynsrapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed