Lidt om tilskud til tandproteser

Der findes forskellige muligheder for at søge støtte:

Som pensionist eller førtidspensionist kan du - afhængig af din indtægt og formueforhold – søge
tilskud til tandproteser.

I forbindelse med en ansøgning om økonomisk støtte til tandproteser skal du indsende en formular med en række oplysninger til brug for kommunens vurdering.

Du kan finde flere oplysninger og en ansøgningsformular til din kommune på borger.dk

https://www.borger.dk/Sider/handlingsside.aspx?DomainServiceId=511e37fb…